St Nicolaus (Noel Baba) ve Kilisesi
Patara doğumlu St, Nicolaus M.S. 4.yy. ortasında yaşamıştır. Yardımseverliği ve mucizeler yaratarak hastaları iyileştirmesi ile ünlenmiştir. Başlangıçta sade bir rahip iken bu ünü nedeniyle aziz ilan edilmiştir. Kilisesi de bir hac merkezine dönüşmüştür. Bugünkü kilisenin ana öğesini M.S. 5 yy.'a ait kilise yapısı oluşturur. Kilisede bulunan lahitlerden hangisinin St.Nicolaus'a ait olduğu tartışmalıdır. St. Nicolaus'un ölüm günü olan 6 Aralıkta her yıl Noel Baba Kilisesi'nde "Noel Baba ve Dünya Barışına Çağrı" etkinlikleri düzenlenir.